Club Naturalis Yoga

Centru de LINIȘTE, ARMONIE, TINEREȚE ȘI SĂNĂTATE, acreditare Yoga Alliance

ȘEDINȚA 11 – Disciplina

Imagini pentru disciplina

Disciplina ca însușire a luptătorului, nu este teroarea controlului minții, nu este încordare sau sancționare. Disciplina nu este efortul permanent controlat de a fi cumva sau de a arăta cumva, efort care ne rigidizează odată cu trecerea timpului și ne robotizează ștergându-ne capacitatea naturală de a fi.

Disciplina nu este antrenamentul absurd în fața oglinzii, nu este controlul disperat a ceea ce urmează să spunem, nu este atenția fixată excesiv pe comportamentul afișat în societate, nu este efortul de a crede că suntem persoanele care ne imaginăm că suntem, nu este controlul permanent a imaginii pe care o avem în societate în scopul de a părea deosebiți… Aceasta nu este disciplină, ci obsesie.

Disciplina la care face referire acest capitol și singura la care se va face referire în rest, va fi disciplina spiritului. Aceasta este disciplina luptătorului.

Disciplina luptătorului este capacitatea naturală antrenată și dezvoltată gradat de a rămâne neclintit pe poziția luată și cu orice preț, de a păstra în ordine ceea ce are sens, de a duce până la capăt ceea ce dorim să dezvoltăm și să acumulăm. Este capacitatea care împreună cu stăpânirea de sine și răbdarea va asigura suportul necesar susținerii neclintite a voinței angrenate pentru a ne dezvolta într-un mod liber și natural.

Disciplina, prin ordinea interioară pe care o instaurează eliminând ceea ce nu ne este necesar, asigură premisele realizării echilibrului interior, echilibru care la rândul său este condiția manifestării esenței lăuntrice, revelându-ne astfel adevăratul fel de a fi ca spirit necondiționat.

Disciplină este capacitatea naturală de a păstra curățenie, de a menține ordine, fluiditate și aerisire în structurile lăuntrice, dar și între structurile lăuntrice în raport cu cele exterioare, astfel încât să ne plaseze în echilibru perfect cu natura și întregul univers.

A fi în echilibru perfect cu natura și întregul univers, înseamnă a fi echidistant, receptiv la semnele acestora și fără a face exces. Înseamnă a atinge această lume cu grație, delicatețe, dar cu vitalitate, numai atât cât este necesar. Orice exces determinând dezechilibru și însemnând neaplicarea disciplinei interioare.

Din punct de vedere energetic, disciplina se simte precum o energie de acțiune, mobilizatoare, generând dinamism interior fără a fi agitație. Această energie are proprietatea atunci când este manifestată de a fluidiza ceea ce este stagnant, îmbâcsit, îngreunat sau blocat, creând drum spre lumină, restructurând interior, rearanjând așa cum ne este firesc și necesar, aducând optimism și buna dispoziție de a fi noi înșine.

Disciplina acționează din momentul în care facem efortul de a o angrena, o dată cu aplicarea stăpânirii de sine și răbdării care îi susțin angrenarea, acumulându-se simultan cu acestea.

Disciplina este singura modalitate de sustragere de la a face investiții emoționale negative sau pozitive, este singura capabilă să ne vindece de controlul obsesiv minții excesiv raționale, este singura capabilă să ne dea răgazul necesar de a fi noi înșine trezindu-ne astfel la realitate.

A ne trezi la realitate aplicând disciplina, înseamnă a avea mai întâi revelații de scurtă durată care vor fi mai degrabă sentimente nedeslușite ale manifestării esenței lăuntrice, al căror singur reper este o stare spontană de bine, de bucurie de viață. Mai târziu, după ce disciplina va fi perfecționată, aceste revelații inițiale vor produce modificări interioare de dezvăluire a esenței lăuntrice, devenind un mod de a fi. Vom simți gradat că suntem noi înșine mai mult decât niciodată, că suntem liberi și neconstrânși, necondiționați de slăbiciuni și stări neplăcute.

Disciplina ne permite în acest mod sustragerea de sub dominația ego-ului și ne permite sustragerea de sub controlul minții excesiv raționale care ne bulversează permanent. Sustragerea de sub dominația ego-ului este cel mai formidabil gest pe care îl face disciplina, eliberându-ne astfel din sclavia lui.

Dominația ego-ului de determină să trăim zilnic după anumite canoane impuse pentru care ne-am antrenat încă din adolescență o dată cu maturizarea devenind experți, ne determină să gândim într-un anumit fel, să realizăm acțiunile numai în anumite condiții, să luăm anumite decizii care nu ne sunt conforme naturii lăuntrice, să simțim anumite sentimente care se repetă la anumiți stimuli, etc. Impunerea acestor canoane a fost realizată prin intermediul minții excesiv raționale, care ne-a indus fasul sentiment al valorii personale clădite în timp.

Falsul sentiment al valorii personale dat de către ego și dezvoltat prin controlul minții excesiv raționale, ne reflectă de fapt dimensiunea ego-ului. De ce suntem atât de convinși că ne reflectă pe noi înșine? Numai atunci când cu disciplină vom reuși să ne reducem valoarea personală creată prin manifestarea cu ego, numai atunci vom fi capabili să ne vedem adevărata natură lăuntrică. Vom vedea ce vrem, ce ne este necesar și cine suntem noi comparativ cu interesele ego-ului, care ne determină comportamentul. Numai atunci vom fi capabil să vedem cruda înșelătorie în care ne prinde ego-ul.

Adevăratul nostru spirit, esența noastră lăuntrică, se află în realitate în spatele falsului sentiment de valoare personală dat de către ego, așteptând în tăcere lăuntrică să fie descoperit, revelat. Descoperirea lui umple întotdeauna sufletul de bucurie, aduce seninătate, limpezime, liniște, calm…

Ca și comportament, disciplina înseamnă a rămâne senini și neclintiți în echilibrul interior. Este o atitudine de păstrare a unei direcții, de neînduplecare, iar acest lucru devine posibil datorită faptului că prin disciplină angrenăm totodată stăpânirea de sine și răbdarea.

Dar, a rămâne neclintit în echilibrul interior înseamnă a trece cu seninătate prin încercările vieții, iar pentru a realiza acest lucru este necesar să căutăm în profunzimile ființei tăcerea interioară a acestei seninătăți și să rămânem în ea. Indiferent ce ne va trece prin fața ochilor, indiferent ce gânduri ne vor încerca, indiferent din ce parte va bate vântul emoțiilor, vom rămâne neclintiți cu neînduplecare. Aceasta este aplicarea disciplinei în comportament…

Vântul emoțiilor este specific comportamentului uman dominat de către ego, ne hărțuiește, ne vulnerabilizează și ne face slabi. Vântul emoțiilor bate din toate părțile pe un bulevard extrem de circulat, extrem de solicitant, iar noi stăm în mijlocul bulevardului derutați și fără a înțelege în ce suntem băgați.

Stând cu disciplină, neclintiți în tăcerea interioară, intensitatea vântului emoțiilor va scădea gradat până când în cele din urmă va dispărea și odată cu el se va diminua intensitatea gândurilor. Atunci vom avea privilegiul de a pătrunde cu seninătatea disciplinei mai adânc, pătrunzănd în esența noastră interioară pentru a o cunoaște. Doar atunci nu vom mai fi frânați de emoții copleșitoare și nu vom mai avea gânduri care să ne distragă.

Ajunși aici, ”valoarea” noastră va deveni o stare de echilibru obținută prin disciplină, stare în care sunt echilibrate și reduse la zero orice tendințe de plus-valoare pentru ego. Echilibrarea prin disciplină determină egalarea valorilor negative cu valorile pozitive date de către ego, astfel încât fiind de aceeași valoare se vor anula.

Emoțiile, gândurile, dorințele, atașamentele, posesivitățile, grijile, nemulțumirile, mândria, vanitatea, orgoliul, teama de eșec și speranța de succes etc., devin lipsite de valoare, devin zero în a ne influența. Ele devin zero din punctul nou de vedere, al esenței lăuntrice. Devin zero deoarece domeniul lor de existență și manifestare este ego-ul, iar în aceste noi condiții nu mai pot fi susținute.

Disciplina în acest fel, ne permite să ne confruntăm cu situații sau provocări care până acum nu și-au găsit locul în așteptările noastre. Ne permite să avem tărie fără a fi tari, ne permite să avem neînduplecare fără a avea asprime, ne permite să fim răbdători fără a fi neglijenți, ne permite să fim blânzi fără a fi naivi, ne permite să fim senini la provocările vieții. Ne oferă răgazul de a vedea și înțelege altfel decât prin intermediul viziunii ego-ului și de a acționa în consecință.

Disciplina este capabilă să îndepărteze și să țină ego-ul la distanță, până când va slăbi tot mai mult, până când în final va ceda. Când ego-ul cedează, valoarea personală pe care am perceput-o dintotdeauna ca fiind a noastră, va deveni zero.

Dacă în trecut a nu avea valoare personală era o disperare de neconceput, acum vom simți că a nu avea valoare personală înseamnă a fi liber, ușurat, despovărat, plin de viață. Înseamnă a fi liber de ego și de condiționările impuse de acesta.

Și fiind astfel, în echilibru perfect cu natura și întregul univers, vom ști că disciplina este o virtute a spiritului…

”Trebuie să se afle neaparat o disciplină a simțurilor care să elibereze mintea noastră într-o direcție care este totalmente străină de activitățile superficiale și zilnice…; o disciplină de a descifra semnele ascunse ale naturii și de a interpreta misterele universului…”

(Constantin Brâncuși)

Autor: Naturalis Yoga

vizitatori:
Hit Counter provided by orange county divorce attorney

Designed by adaweb