Club Naturalis Yoga

Centru de LINIȘTE, ARMONIE, TINEREȚE ȘI SĂNĂTATE, acreditare Yoga Alliance

ȘEDINȚA 14 – Micul tiran

Imagini pentru cearta

 

”Pinches tiranitos” sau micul tiran, este termenul folosit de către înțelepții Mexicului antic pentru a desemna un concept foarte interesant și extrem de folositor practicantului însușirilor luptătorului.

Micul tiran este persoana despotică, de temut, care persecută și face mizerie celor din jur sau care sâcâie și exasperează fără nici o finaltate. Sunt unii tirani care chinuie cu brutalitate și violență, care crează o stare insuportabilă de neliniște sau cei care stârnesc furia.

Ceea ce a trezit interesul înțelepților Mexicului antic vizând condiția de luptător, a fost faptul că aflat sub presiunea unui mic tiran, luptătorul este constrâns în mod constant să aplice însușirile luptătorului. Acest lucru determină exersarea și întărirea însușirilor: a stăpânirii de sine, răbdării, disciplinei, alegerii momentului potrivit pentru a acționa și a voinței.

Având presiunea permanentă a micului tiran asupra lui, luptătorul este provocat la dezechilibru prin pierderea bunăstării fizice și psihice. Pentru a evita dezechilibrarea, și drept reacție de răspuns la provocarea micului tiran, luptătorul aplică însușirile luptătorului.

Pus în fața provocărilor exasperante și despotice ale micului tiran, luptătorul are două opțiuni: fie aplică însușirile luptătorului făcând față situației, fie clachează lăsându-se devastat de provocare.

În situația în care alege să țină piept provocării micului tiran, luptătorul va avea reacții de stăpânire de sine combinată cu răbdare oricât este necesar. Dar pentru a reuși acest lucru el are nevoie de disciplină. Pentru a reacționa potrivit provocării, luptătorul cunoscător al momentului potrivit va aplica însușirile luptătorului în momentul optim, astfel încât să nu se lase prins de slăbiciunea lipsei sale de reacție și dominarea de către micul tiran. Însă pentru a reacționa la momentul potrivit cu stăpânire de sine, răbdare și disciplină, el face un efort de voință. Cu ajutorul efortului de voință el va fi capabil să angreneze toate însușirile luptătorului într-un tot interdependent care îl va susține în cel mai eficient mod posibil.

În situația în care nu reușește să reacționeze la momentul potrivit pentru a aplica însușirile luptătorului, el va fi epuizat energetic de dominația micului tiran și dezechilibrat. Micul tiran poate produce dezechilibrarea și pierderea bunăstării fizice și psihice până la situații grav dăunătoare.

Cu cât o persoană suportă mai mult timp mizeriile făcute de către micul tiran, cu atât va fi mai epuizată energetic și traumatizată psihic, astfel încât pentru a se recupera are nevoie să uite trauma psihică. Trauma psihică creată de către un mic tiran despotic poate produce dezechilibre grave pentru tot restul vieții, acest lucru însemnând blocarea unei recții potrivite de apărare prin stăpânire de sine, răbdare, disciplină, alegerea momentului potrivit și voință. Prin epuizarea pe care o produce micul tiran, persoana este mult slăbită și astfel incapabilă să reacționeze potrivit. Dacă în acest timp se va lăsa dominată de către plângerea de milă sau frica față de micul tiran, atunci dominarea lui este sigură și redresarea fără șansă.

Singura șansă de revenire de sub dominația micului tiran sunt însușirile luptătorului. Tocmai de aceea luptătorii, sub dominația micului tiran își întăresc și exersează stăpânirea de sine, răbdarea, disciplina, alegerea momentului potrivit și voința. Acționând cu însușirile luptătorului, el nu permite micului tiran să îl dezechilibreze și să îi epuizeze energia.

După o viață de antrenament, luptătorul va ajunge la o asemenea măiestrie încât nu va mai fi nevoie de reacție în fața micului tiran. El realizează acțiunea permanentă a însușirilor luptătorului astfel încât este plasat permanent în sfera sa de bunăstare fizică și psihică în care micul tiran nu are putere de dominare.

Dominația micului tiran are efect numai asupra persoanelor care își plâng de milă, asupra persoanelor dominate de frica de eșec și a celor obsedate de câștig. Aceste persoane sunt vulnerabile excesiv și expuse permanent atacurilor oricăror mici tirani.

Un luptător care posedă stăpânirea de sine, răbdarea, disciplina, alegerea momentului potrivit și voința, nu este niciodată cuprins de plângere de milă, frică sau obsesia căștigului, deoarece le ține deoparte. El consideră toate acestea ca făcând parte din categoria micilor tirani și le ține piept cu însușirile luptătorului până când nu îl mai ating.

Micul tiran este prin urmare un concept deosebit de important deoarece determină luptătorii să facă un efort de voință pentru a-și desăvârși fiecare dintre însușirile luptătorului. Pentru a reuși acest lucru luptătorii se antrenează toată viața, însă rezultatele îi conduc gradat la întărirea stabilității bunăstării fizice și psihice.

Luptătorii caută din acest motiv mici tirani care să le scoată în evidență imperfecțiunile și pentru a-și întări însușirile luptătorului.

Pe măsură ce însușirile luptătorului sunt întărite, crește puterea luptătorului și în același timp el este centrat în tăcerea și serenitatea interioară. Tăcerea interioară este sursa sănătății, serenității, echilibrului și fericirii. Ancorat în tăcerea interioară el devine invulnerabil micului tiran.

”Cea mai mare avere a mea este nemișcarea profundă, în care rezist și cresc și cuceresc ceea ce lumea nu-mi poate lua prin sabie sau foc.”

(Johann Wolfgang von Goethe)

 

CONFLICTUL DINTRE MINTE ȘI CORP

Adevăratul conflict nu este între minte și corp așa cum credem, ci între dublul energetic și mintea excesiv rațională aparținând corpului.

Dublul energetic este singurul înzestrat cu capacitate de percepție.  Astfel, dublul percepe, mintea excesiv rațională preia informația și o prelucrează dând comenzi și informații prelucrate corpului.

Dacă ne-am cunoaște bine dublul energetic, nu ar mai fi necesară interveția minții excesiv raționale care dealtfel prin prelucrarea excesivă a percepțiilor dublului denaturează informația.

Din toată această situație corpul cade în cea mai proastă postură, deoarece este nevoit să suporte excesele raționale ale minții asupra lui, sub formă de agresiuni.

Mintea excesiv rațională este obsedată de canoanele fricii și compasiunii față de propria persoană. Din acest punct de vedere, indiferent ce percepe dublul energetic, mintea preia și într-un exces de raționalitate prelucrează informația adăugându-i printr-un exces de zel, cele două ingrediente de bază: frica și plângerea de milă. Indiferent care este percepția dublului, noi devenim conștienți numai de ceea ce ne comunică mintea după prelucrarea informației. Indiferent ce informație va prelucra, ea va conține obligatoriu temeri create rațional și plângeri de milă față de această situație.

Dacă am putea dezbrăca percepția de prelucrarea excesiv rațională a minții, am vedea că percepția dublului nu conține și nu are niciodată temeri raționale și nici plângeri de milă.

Percepția este o acțiune de surprindere conștientă a modificărilor care se produc în mediu. Însă noi deși o percepem prin intermediul dublului, nu suntem conștienți decât de ceea ce ne transmite mintea excesiv rațională.

Sub impulsul minții excesiv raționale, corpul este agresat continuu de către frici și autocompasiuni. Este agresat de neliniști, de griji, îngrijorări, stres, resentimente, teamă de eșec, plângere de milă. Toate acestea exercită o presiune insuportabilă și continuă asupra corpului epizându-l energetic, creându-i traume, blocaje și boală.

Corpul fizic este extrem de fragil. Este necesar să îi înțelegem fragilitatea și să îl tratăm ca pe un bun deosebit de care avem parte pentru a naviga prin această viață. Este necesar să îl prețuim mai mult și să îl ferim de agresiunile pe care i le aplicăm prin excesele de raționalitate.

Raținalitatea nu este greșită, ci doar este folosită în exces pentru situații în care nu ar trebui implicată. În nici un caz nu este indicat să dăm pe mâna unei minți excesiv raționale frica și plângerea de milă, deoarece va supune corpul unor agresiuni greu de suportat, care lasă întotdeauna urme.

Luptătorul își tratează corpul cu o grație deosebită. Îl îngrijește și îl fortifică astfel încât să reziste presiunilor vieții. Corpul fizic este recipientul în care este adăpostită energia dublului, iar dublul energetic este principala sursă de hrană a corpului fizic.Corpul fizic este vehiculul său în această viață.

Luptătorul împotriva tendințelor aleatoare ale vieții, învață să își cunoască nevoile și limbajul corpului, astfel încât să îl trateze așa cum este necesar. El știe că propriul său corp este fericit numai atunci când îl păstrează permanent în bunăstare fizică și psihică. Însă bunăstarea fizică și psihică își găsește tăria și ancorarea în tăcerea interioară care este sursa serenității sale.

”Din serenitate vine blândețea, vine tăria durabilă…”

(Pam Brown, n.1928)

 

Autor: Naturalis Yoga

 

vizitatori:
Hit Counter provided by orange county divorce attorney

Designed by adaweb