Despre părțile noastre interioare White Side și Dark Side

La fel cum fiecare lucru din univers are o parte YIN și o parte YANG, conform înțelepciunii chineze, în fiecare ființă umană este dotată interior, cu o parte (domeniu) White Side și cu o parte (domeniu) Dark Side.
6-yin-si-yang
Partea White Side este partea luminoasă a ființei, este a sufletului. Partea Dark Side este partea întunecată a ființei, a omului rău din noi. Corpul nostru este conceput să vibreze la potențial maxim cu energie de vibrație White Side.
Energia Dark Side are o vibrație grea, otrăvitoare pentru el, improprie unei funcționări normale. De aceea fiecare amplificare în ființă a vibrației Dark Side otrăvește corpul, dar și mintea. Pentru a se curăța de otrava Dark Side, sufletul are nevoie de izolare în liniște și de contactul cu natura („care înțelepțește” citându-l pe Constantin Brâncuși). Este necesar să procedăm astfel, pentru a permite corpului să simtă tăcerea și forța spiritului din el, pentru a-și reaminti și simți partea White Side. Atunci va prinde încredere în puterea personală, se va ancora în partea sa luminoasă și va începe să se însănătoșească.
În copilărie partea White Side este predominantă. Este manifestată predominant în sentimente, în gesturi, în gânduri. O dată cu maturizarea, fiecare copil face efortul trist (se remarcă o tristețe în ei la trecerea spre maturizare) și neplăcut de a-și intensifica Dark Side-ul pentru „a ține piept” lumii de afară pe care o simte agresivă, periculoasă, dar și fascinantă. Din frică își formează și amplifică structura ego-ului simțindu-se mai important social, mai ieșit în evidență, mai apreciat de lumea ”cea mare”, iar acest lucru îl umple de satisfacție făcându-l să uite și să apeleze la partea White Side a sufletului mai rar ca altă dată.
În acest fel, la maturitate, ajunge în trend cu lumea vremurilor noastre: predominant Dark Side și puțin sau ocazional White Side.
 
”Adânc în suflet, dincolo de durere, dincolo de confuzia vieții, domnește liniștea vastă și măreață – un ocean infinit de pace, pe care nimic nu o poate atinge; este neîntrecuta pace a Naturii care ”înțelepțește”. Înțelepciune pe care o căutăm cu ardoare, de-a lungul și de-a latul vieții, și o găsim în cele din urmă în noi înșine.”     (R.M.Bucke)

Despre Dark Side

Energia Dark Side sau energia părții întunecate, aduce suferințe în corp și  îl epuizează până la îmbolnăvirea lui. Energia Dark Side cuprinde pe rând fiecare parte a corpului. De exemplu, vibrația energiei Dark Side se instalează în mușchi determinându-le contractarea și pot rămâne astfel contractați ani de zile. Contractarea mușchilor determină strangularea circuitelor venoase, îngreunând alimentarea cu substanțe nutritive a organelor interne care mai târziu, după o perioadă de funcționare greoaie, se vor îmbolnavi. De aceea, relaxarea profundă a corpului este vitală pentru bunăstarea fizică și psihică.Ce permite acumularea în ființă a vibrației Dark Side?
 
1) Investițiile de sentimente (emoțiile): fricile de orice fel și plângerile de milă, enervările, furia, speranța de succes și teama de eșec, dezamăgirile, resentimentele, ura, neglijența, amăgirea, gelozia, invidia, bârfa (trezește și amplifică invidia), atașamentul posesiv, răutatea, cruzimea, aroganța, ofensa, jignirile, deznădejdea, tirania, iluzia, timorarea, umilința, îngâmfarea, sfidarea, reproșul, lăcomia, zgârcenia, agitația, nedreptățirea, superioritatea, inferioritatea, disprețul, sfidarea, grandomania, pica, râvna, insolența, impertinența, remușcările, etc. 
 
2) Ego-ul cu importanța de sine, valoarea personală și imaginea personală impuse tuturor. Impuse oamenilor, lucrurilor, naturii și tuturor vietăților din natură. Sunt precum o marcă înregistrată cu care amprentăm lumea din jur. Atragem acumularea Dark Side în ființă manifestându-ne cu: a) Importanță de sine -comportându-ne cu aroganță, impozanță, grandomanie, fanfaronadă, ofensă, jignire, etc.; b) Valoare personală -făcând efort permanent pentru a demonstra celor din jur valoarea noastră acumultată; c) Imagine personală -făcând efort de a ne afișa imaginea personală astfel încât să atragem atenția celor din jur. Este necesar să ne stabilim o atitudine de cumpătare, temperare, modestie, simplitate, respect și echidistanță. Această atitudine neutralizează efectul ego-ului afirmat agesiv, impus tuturor. Ego-ul este Mecca, este templul sfânt al Dark Side în ființa noastră, este sursa manifestării răului extrem dăunător în noi. Cu cât o persoană își manifestă mai intens ego-ul, cu atât ființa sa se va uza intens alunecând în boală, tristețe întunecată, depresii, dezechilibre psihice, frici intense generând fobii și paranoia etc.Considerăm ego-ul ca fiind personalitatea noastră umplându-ne cu o mândrie pe care suntem în stare să o protejăm cu tot Dark Side-ul din noi, cu toată răutatea de care suntem în stare. Dark Side-ul își protejează întotdeauna investițiile, punându-ne în postura de a duce lupte pe viață și pe moarte pentru a le apăra. Dar niciodată nu ne-am pus problema să ne apărăm propria viață de acest Dark Side, să ne apărăm bucuria de viață, să ne conservăm bunăstarea fizică și psihică. Nu le-am apărat de Dark Side, iar el ne-a invadat și am uitat de ele. Am uitat de White Side-ul nostru… Doar un șoc al vieții, doar uzura vieții sau o boală răscolitoare ne mai face să ne punem problema, să ne aducem aminte cum este partea White Side.
 
3) Motivațiile acțiunilor pe care le facem: speranța de succes și teama de eșec, inteligența și competitivitatea obsesivă, lăcomia pentru bani și acumularea de posesiuni, victimizarea, setea de putere, moralitatea critică. Motivațiile sunt utilizate pentru a da un scop acțiunilor noastre, pentru a ne motiva. În momentul lansării într-o acțiune ne motivăm cu speranța de succes din teamă de eșec, ne motivăm cu dorința de a ne demonstra inteligența intrând în competitivitate obsesivă cu cei din jur, ne motivăm cu dorințe de împlinit peste strictul necesar astfel încât ne stimulăm lăcomia pentru mai mult, ne victimizăm pentru ca durerea sufletească să ne dea avânt în a lupta pentru o cauză, ne motivăm cu dorința de a fi puternici și ne impunem importanța de sine cu putere devenind tirani pentru ceilalți, ne motivăm cu imaginea unei persoane morale care își permite să critice celor din jur lipsa de moralitate, etc.
 
Atenție! Prin manifestarea Dark Side conducătorii lumii manipulează masele populației. Suntem manipulați prin investițiile de sentimente, prin structura individuală a ego-ului amplificat și prin motivațiile pe care le avem! Deși nu le-am considerat o problemă deoarece toată lumea funcționează la fel, Dark Side-ul personal amplificat generează dezechilibru fizic și psihic, slăbiciune, delăsare și uitare. Uitarea este la fel de rea ca și celelalte, dar este lovitura finală a Dark Side-ului deoarece prin uitare nu mai avem reperele unui mod de viață echilibrat și fericit. Ne sunt șterse cărările de întoarcere la ceea ce este bun și frumos, și chiar începem să credem că așa ceva nu există…Îndreptarea situației se face pornind cu pași mărunți (dar siguri) de la amplificarea individuală în ființă a White Side-ului personal! 

Despre White Side

Partea White Side nu iese niciodată în evidență, nu se bate pentru o poziție impozantă deoarece nu are nimic de apărat, nu face gălăgie pentru a atrage atenția asupra ei, nu are frica de a avea ceva de pierdut sau câștigat deoarece nu se agață de nimic, nu este arogantă și vanitoasă deoarece nu se plasează în mijlocul unui univers personal special creat, nu se jignește sau ofensează ci înțelege în profunzime, etc. Partea White Side se află permanent calmă pe fundal, privind la spectacolul Dark Side pe care îl facem de-a lungul vieții și așteptând să ne îndreptăm privirea interioară asupra ei pentru a-i da credit, pentru a funcționa cu ea. Având antrenament în a ne comporta predominant Dark Side, acestă parte este mai puțin utilizată, ne este mai puțin cunoscută deși ne este familiară, dar nu știm să funcționăm cu ea și nu știm să o apelăm. Din acest motiv partea White Side este timidă, uneori chiar timorată în a se manifesta.Marele secret al părții luminoase din noi, constă în faptul că această parte are același sens vibrațional cu cel al planetei Pământ, cu al naturii, cu al plantelor, etc. Este un sens vibraţional originar, care conduce la origini. Din acest motiv, centrându-ne sau manifestându-ne predominant White Side accesăm partea noastră adevărată, ne accesăm resursele esenței lăuntrice, singurele capabile să ne genereze bunăstare fizică și psihică, sănătate, armonie, echilibru, forță și bucurie de viață. Centrarea în altă parte decât în partea noastră White Side  -adevărata noastră natură- , conduce inevitabil la dezechilibru, destabilizare, epuizare și boală.Căpătarea convingerii de legătură a esenţei noastre lăuntrice cu natura, a conexiunii lor, este de o importanță fundamentală, încărcându-ne sufletul cu vitalitate și cu prospețime. Ne determină întoarcerea la natură, în locul firesc pe care îl ocupăm în circuitul naturii și în marele angrenaj al universului, dintotdeauna… Este singura modalitate de coexistență în armonie cu întregul univers, iar din acest punct de vedere armonie înseamnă a ne plasa așa cum am fost proiectați a funcționa în marele angrenaj.Aşadar este necesar să învățăm să ne întoarcem treptat la natură, dar nu doar privind-o ci simțind-o și reunoscându-ne conexiunea cu ea. Energiile fiinţei umane funcționează firesc numai în legătură cu natura. În viața cotidiană care ne prinde și ne macină, ne investim energia până la epuizare, până când ne îmbolnăvim. Investim energie în preocupările zilnice cărora le dăm o importanță mai mare decât bunăstarea noastră fizică şi psihică.
 
Aveți încredere în voi înșivă și nu uitați nici o clipă că aveți puteri de care nu vă credeți capabili! Aveți puterea de a alege să trăiti cu sufletul plin de bucurie, sau să acceptați ca sunteți o victimă și atunci vă transformați într-o victimă ”autentică”! Aveți puterea de a înlătura partea rea care a pus stăpânire pe sufletul vostru înstrăinându-vă de propria persoană, de a vă purifica exact cât aveți nevoie, de a vă transforma viața pe vibrații rafinate, etc.
 
Folosiți-le și vă vor conduce la fel ca întotdeauna la ceea ce este bun și frumos, la White Side! Acționând în sensul vibrațional al Planetei Pământ (White Side), propriu bunăstării corpului și psihicului, vă veți întări și veți fi liberi împotriva oricăror piedici sau bariere!Aveți încredere că puterea voastră de manifestare White Side se va uni cu a celorlalți, se va uni cu elementele naturii care ne hrănesc și ne susțin numai în White Side! Închideți ochii și intenționați cu forță manifestarea binelui, a frumosului, din interior spre exterior până când veți simți că au căzut zidurile Dark Side (ale depresiei, ale tensiunii apăsătoare și ale urâtului) și numai atunci să deschideți ochii!
 
 image-6469296663c2acb81fad741d70f473ca-puritate
 
 
 

Comentariile nu sunt permise.