Curentele de intenție colective

 

frequencies-img

Curentele de intenție sunt benzi energetice de frecvență, existente în câmpul de manifestare zilnică a oamenilor. Aceste benzi energetice sunt emanația oamenilor. Oamenii emană energia a ceea ce gândesc, combinată cu ceea ce cred, combinată cu emoții lăuntrice: griji, frici,

Interancționăm cu curente de intenție zilnic și ne manifestăm conform curentelor respective. Oamenii sunt branșați la diverse curente de intenție colective. Unele sunt mai puțin dăunătoare, iar altele sunt intens dăunătoare. Decidem să ne branșăm la un curent de intenție pentru a avea un comportament specific mediului social din care facem parte. Din momentul în care luăm decizia de branșare la un curent de intenție, conștient sau mai puțin conștient, îndeplinim scopul curentului respectiv de intenție. Acest lucru ne determină transformarea în termenii curentului respectiv. Transformarea va fi susținută de frecvența curentului și efortul depus pentru a ne transpune în curentul de intenție nu este neaparat mare. Mai greu este efortul de sustragere din curent, doarece ne trage înapoi forța curentului, în timp ce puterile noastre sunt mult slăbite de manifestarea lui.Curentele de intenție dau colorit manifestării sociale. Fiecare epocă a scos un curent la care oamenii s-au arondat ca manifestare. Au lansat curente de intenție viața politică, economică, moda, cultura, mediile de la locul de muncă, cercuri de prieteni, etc. Lumea a căutat mereu noi curente de manifestare care să convină complexității în creștere a caracterului uman, dispus să încerce mereu ceva nou.Problema branșării la curentele de intenție este că ne determină un comportament negândit. Adică, odată branșați la un curent de intenție ne comportăm și reacționăm în virtutea lui, ca și când am face cuiva pe plac, chiar dacă acest comportament nu este conform firii și naturii noastre intime. În acest mod curentele de intenție la care ne branșăm devin dăunătoare sau intens dăunătoare. După o perioadă de timp în care ne-am comportat în acest mod până la epuizare, timp în care disconfortul fizic și psihic ne-au dat semnale că ceva nu este potrivit naturii noastre, vom decide că nu mai rezistăm tensiunii acumulate și dorim să ne schimbăm viața. Dar schimbarea vieții o vom face căutând un alt curent de intenție care să ne fie mai potrivit, deoarece a doua problemă a curentelor de intenție este că utilizate perioade mari de timp ne determină să nu mai știm cum suntem și cine suntem cu adevărat. Cu alte cuvinte ne prefacem a fi cineva, conform curentului de intenție, o perioadă mare de timp încât atunci când dorim să revenim la noi înșine, nu mai știm cum suntem și cine suntem… Din acest punct de vedere este nevoie de mult curaj pentru a fi noi înșine fără a ne bizui pe altceva care să ne reprezinte.Există curente de intenție colective și curente de intenție „private” lansate de către cineva cu capacitate de intenționare puternică. Curentele de intenție colective sunt curente sociale care fac ca membrii societății să se comporte și să se asemene într-un anumit fel. Curentele de intenție „private” sunt lansate de către o persoană cu capacitate de intenționare puternică și un scop bine determinat. Exista două tipuri posibile de persoane care să lanseze astfel de curente de intenție. Primul tip, este de persoane malefice, prin malefice înțelegând că scopul stabilit al intenționării este de manipulare spre propriul beneficiu, numai în interes personal. Aceste persoane pentru a-și realiza scopul, utilizează un anumit tip de energie care face posibilă această manevră. Ei utilizează curente de energie întunecată, Dark Side. Al doilea tip de persoane capabile să lanseze un curent de intenție, sunt persoanele integrate spiritual pe o frecvență înaltă de manifestare a conștiinței de percepție. Persoanele capabile să se manifeste pe o frecvență înaltă de manifestare fac efort să susțină vibrația planetei Pământ, susținând astfel energia luminoasă, White Side, proprie ființei umane. Nu au nici un interes personal, nu presează niciodată pe nimeni și nu manipulează, ci se manifestă numai în scopul de a susține White Side-ul în lume.

Comentariile nu sunt permise.