Mesaj de la maeștrii spirituali care ne ghidează -TRANZIȚIA

 

 

1)Tranziția Inițială: 30 aprilie -12 august 2016

Chakra Rădăcină (Muladhara)            –  30 aprilie 2016

Chakra Gâtului (Vishuddha)              –  20, 21 iunie 2016

Chakra Gâtului (Vishuddha)  val de stabilizare -1-8 iulie 2016

 

2)Tranziția de Mijloc: 12 august – 24 noiembrie 2016

Chakra Sacrală (Muladhara)                                       -12 august 2016

Al Treilea Ochi (Ajna)                                                – 03 octombrie 2016

 

3)Tranziția Finală:  24 noiembrie 2016 – 08 martie 2017

Chakra Plexului Solar (Manipura) – 24 noiembrie 2016

Chakra Coroană (Sahasrara)– 15 ianuarie 2017

Chakra Inimii (Anahata)– 08 martie 2017

 

4)Finalul Tranziției: 27 martie 2017

Unificarea energiei prin toate chakrele prin intermediul energiei Kundalini.

 

 

DETALIEREA ETAPELOR

 

Aceste etape sunt în concordanță cu schimbarea frecvenței de vibrație a Pământului, așa cum a fost demonstrat prin calcule,  stiințific (vezi articolul despre frecvența de rezonanță Schumann).

Tocmai de aceea, nimeni nu va fi scutit de la a fi pus în fața alegerii de a rămâne sau nu același, deoarece  a rămâne același înseamnă homeostazie, „în picioare într-un singur loc”, iar acest lucru nu va mai funcționa în plinătatea experienței Dimensiunii 5D a Mamei Pământ, acest lucru nu mai este permis deoarece se schimbă legile de funcționare cunoscute sau familiare de până acum.

Și asta, deoarece Mama Pământ, precum și pentru Universul nostru, nu încetează mișcarea constantă și impulsul de creștere, de extindere spre o vibrație mai rafinată.

Tranziția Inițială este, în prezent, inițiatoarea noului rol al Mamei Pământ ca Planetă Creatoare a Dimensiunii 5D.

Chakrele Mamei Pământ funcționează foarte asemănător cu cele Sapte Chakre ale propriului nostru Suflet.

Cele Sapte Chakre se calibrează într-un singur Suflet, pentru a îmbunătăți abilitățile Creative ale fiecărui Suflet cu Esența Spirituală a Iubirii, prin accesul lor constant și prin aliniamente cu disponibilitate la Sursele de Energie care provin din cadrul Energiilor Universale.

 

 

1)Tranziția Inițială: 30 aprilie -12 august 2016

30 aprilie 2016 (Muladhara): Primul segment din Tranziția Inițială a început la 30 aprilie 2016, atunci când Mama Pământ și-a aliniat Chakra Rădăcină în Rețeaua Universală a vibrației noi, modificate, a Pământului.

La 30 aprilie 2016, Mama Pământ a început finalizarea procesului de încheiere a Tranziției ei, cu Universul, spre A Cincea Dimensiune.

Această perioadă a cuprins oamenii sub forma unei zdruncinături a vitalității personale, cu amplificarea intensă a chakrei rădăcină (Muladhara Chakra) și chiar cu căderi vitale, slăbiciune în corp sau declanșare de boală.

Pe acest fond a fost permisă schimbarea viziunii asupra modului de a fi personal, asupra vieții ce urmează, de a da drumul la ceea ce consumă, la ceea ce nu este important corpului și spiritului,  și a face alegeri pentru schimbări radicale, mai rafinate pentru perioada ce urmează.

La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2016, a fost o perioadă de liniște, de odihnă și refacere.

20, 21 iunie 2016 (Vishuddha): Acestei etape din Tranziția inițială, i-a urmat etapa de aliniere a Chakrei Gâtului până la 21 iunie 2016.

20 iunie 2016: A fost lună plină la ora 14,00 și meditație planetară, moment în care a fost simțit un aflux puternic de energie luminoasă, atât de intens încât inducea o stare meditativ-rafinată, moment în care chiar și cei începători în stând în meditație au rezonat cu energii înalte.

Până la 21 iunie și a fost o perioadă cu zguduituri energetic intense, apoi scăzute, iar intense și iar scăzute, cu scopul de asimilare a noii vibrații pe Vishuddha, cu scopul deblocării chakrei gâtului și recalibrării ei. Au fost senzații fizice de ”scame în gât”, nevoie de dregere a vocii, chiar ușoare dureri în gât, care au trecut treptat și fără băgare de seamă. Toate aceste senzații au fost datorate recalibrării chakrei gâtului la noua frecvență, actuală.

Astfel, la 20 și 21 iunie, zile de mare intensitate energetică cei care au permis deschiderea chakrei gâtului în perioada de până atunci, au avut ocazia să rezoneze la frecvențe înalte de energie, frecvențe care au generat o stare intensă de fericire, descătușare, rafinare a energiei proprii, detașare spirituală, înălțare.

01-08 iulie 2016: A urmat apoi un scurt interval , 01-08 iulie, de intensă energizare și stabilizare pe Chakra Gâtului (Vishuddha). Această stabilizare emană constant până în present.

 

 

2)Tranziția de Mijloc: 12 august – 24 noiembrie 2016

12 august 2016 (Muladhara): Tranziția Inițială a Mamei Pământ se va încheia la 12 august 2016, atunci când ea se va alinia cu Chakra Sacrală (Muladhara).

În condițiile rafinării energiilor și alinierii lor cu frecvența Pământului, condiții prin care am trecut în prima etapă, această a doua aliniere pe Muladhara ”ancorează” activările realizate, pe o nouă profunzime posibilă a chakrei bazale. Doar o rafinare și amplificare intensă a lui Muladhara poate permite susținerea ascensiunii energiilor la nivelele superioare!

18 august 2016: În 18 august cu ocazia lunii pline, va fi o deschidere, un portal de ”hrănire” cu energie rafinată, balsamică, foarte necesară.

16 septembrie 2016: În 16 septembrie va fi eclipsă parțială de lună, moment important de schimbare a evergiilor.

27/28 septembrie 2016: În 27/28 septembrie va fi eclipsă totală de lună, moment care va aduce schimbări de energie, de intensificare a energiei.

03 octombrie 2016 (Ajna): La 3 octombrie 2016, se va definitiva activarea și stabilizarea pe Ajna Chakra, care va rămâne activat intens în continuare.

16 octombrie 2016: Moment de lună plină și intensificare a energiilor.

14 noiembrie 2016: Moment de lună plină și intensificare a energiilor.

Dacă va fi posibil vom posta în apropierea acestor momente informații.

 

 

3)Tranziția Finală:  24 noiembrie 2016 – 08 martie 2017

24 noiembrie 2016 (Manipura): Până la 24 noiembrie vom trece prin valuri de zdruncinături energetice și karmice, care vor permite eliminarea blocajelor pentru activarea lui Manipura Chakra, chakra Plexului Solar. În 24 noiembrie aceasta calibrare și stabilizare va fi completă. Această energizare va fi intensă și în perioada următoare pe fondul ei, începând treptat trecerea spre următoarea etapă de energizare. Va exista o perioadă de o săptămână, maxim 10 zile de pauză și odihnă, de destindere în noua vibrație (aceast lucru este valabil la toate perioadele de tranziție).

14 decembrie 2016: Moment de lună plină și intensificare a energiilor.

15 ianuarie 2017 (Sahasrara): Până în 15 ianuarie 2017, vor avea loc valuri de zguduiri și descărcări de acumulări karmice care vor permite rafinarea energiilor pe chakra Coroană, astfel încât se va pregăti terenul pentru intensificarea ei pe 15 ianuarie.

11 februarie 2017: În 11 februarie 2017, va avea loc eclipsa parțială de Lună, moment important de schimbare a vibrației energiilor și intensificare.

08 martie 2017 (Anahata): Va fi momentul stabilizării și intensificării energiei având vibrația Chakrei Inimii.

 

 

4)Finalul Tranziției: 27 martie 2017

Etapele definitivării Tranziției spre A Cincea Dimensiune implică alinierea celor Sapte Chakre ale planetei în Rețeaua Universală Soare-Stele.

Cele trei segmente suprapuse ale Tranziției sale 5D vor servi pentru a alinia cel Sapte Chakre ale Mamei Pământului, în cadrul Rețelei Universale Soare-Stele.

Mama Pământ va finaliza total Tranziția spre A Cincea Dimensiune, la 27 martie 2017!

 

Cei care vor fi „trecut” testul, vor putea alege să evolueze în continuare, în A Cincea Dimensiune, consacrată, a Mamei Pământ și alegerea de a continua evoluția vine cu utilizarea deplină și accesul celor Patru Chakre, dincolo de Chakrele Primare: Al Treilea Ochi, Plexul Solar, Coroana și Chakra Inimii.

În esență, fiecare Suflet ”Om al Luminii”, care va fi „trecut” testarea pe Pământ, își va inițializa Noul Rol al Sufletului lui ca și Creator în A Cincea Dimensiune a Mamei Pământ, pentru Noul Orizont pe Pământ!

Alinierea Chakrei Al Treilea Ochi al Mamei Pământ, pe 03 octombrie 2016, va servi drept punct de „fără întoarcere”, ne-întoarcere în trecut și nici revenirea la modul în care lucrurile obișnuiau să fie!

La 03 octombrie 2016, alinierea Chakrei Al Treilea Ochi a Mamei Pământ va mișca Mama Pământ dincolo de domeniul „modul” al Chakrei Primare!

Chakra Al Treilea Ochi a Mamei Pământ va alinia „viziunea” ei internă, dincolo de domeniul de aplicare a viitorului ei imediat, nu doar ca o Planetă Creatoare 5D, ci ca o Planetă Creatoare 6D, 7D!

Prin extinderea conștientizării sale în Noul Rol, extins, al Căii sale Spirituale, ea va iniția, de asemenea, abilitățile sale de a transmuta și a începe metamorfoza ei ca și Corp Ființă de Lumină, la 04 octombrie 2016!

In plus, ea va da un  semnal tuturor Sufletelor de pe trupul ei, că ea va iniția schimbările fizice necesare, pentru ca aceste Suflete să se alinieze statutului ei de Planetă Creatoare 5D!

Atâta vreme cât Sufletele ”Om al Luminii” și ”Lucrător în Lumină”continuă să se aclimatizeze și  să se adapteze la tranzițiile ei, nimeni nu va fi luat prin surprindere.

Pe 24 noiembrie 2016, Mama Pământ va alinia Plexul ei Solar și se va angaja la transformarea Tuturor Schimbărilor!

Pentru Mama Pământ, activarea Energiilor Universale ale „Forțelor 5D”, va avea loc, pe deplin, în perioada 24 noiembrie-18 decembrie 2016!

Alinierea Plexului Solar al Mamei Pământ va încheia Tranziției de Mijloc!

Segmentul de Tranziție Finală spre Dimensiunea 5D a Mamei Pământ, cu Universul, va începe cu angajamentul Plexului ei Solar de a produce transformarea Tuturor Schimbărilor, pe 24 noiembrie 2016.

După alinierea Plexului ei Solar, vor urma aliniamentul Chakrei Coroanei la 15 ianuarie 2017, urmat de al Chakrei Inimii, la 08 martie 2017.

Cel mai important segment, de aliniere al Tranziției spre Dimensiunea 5D a  Mamei Pământ, este segmentul de Tranziție de Mijloc, de la 12 august până în 24 noiembrie 2016, deoarece acest segment va muta Planeta din „modul” Chakrei Primare, pentru a deveni un Suflet pe deplin angajat și prezent în cadrul Universului 5D!

Fiecare Suflet de pe Pământ, va realiza, de asemenea, trecerea lui sau a ei, propria mutare de la „modul” Chakrei Primare, pentru a deveni pe deplin implicat și prezent în cadrul Universului 5D, în timpul acestor zile.

Pentru că atunci când Mama Pământ completează, pe deplin, Tranziția sa la 27 martie 2017, vom fi bine, dincolo de punctul de „fără întoarcere” și valuri infinite de schimbare și transformare vor fi, peste tot, în jurul nostru!

Aștept cu nerăbdare, Dragilor, ca Schimbarea și Transformarea să înceapă , cu râvnă,  în cadrul Tranziției de Mijloc a Mamei Pământ!

Alexandrian Kosmos (Alexandrian Kosmos uses the Astrology of the Future, Metastrology, to forecast the Flow of the Universal Energies for the Lightworker. Metastrology will astound you with its accuracy and insight for our entry into the 5th Dimension and New Millennium!)

02 Iulie 2016

Mother Earth’s Fifth Dimension Itinerary

Sursa: http://alexandriankosmos.blogspot.ro

https://didaaurelia444.wordpress.com/2016/07/04/tranzitia/

 

Comentariile nu sunt permise.