Curățirea NIVELULUI 3 . Curățirea energiei masculine. Premisele trecerii pe NIVELUL 4. Cele 3 Sine în armonie funcțională

Imagini pentru imagini

 

Ședința de introspecție din 27.11.2016

Citate din Călătoria sacră a luptătorului pașnic, Dan Millman

  • ”Al treilea nivel se referă la putere. Nu la puterea asupra altora, aceasta este partea sa întunecată, ci la puterea personală asupra impulsurilor Sinelui primar și asupra dorințelor egoului. Aici te vei confrunta cu provocările autodisciplinei, ale clarității intențiilor, datoriei, responsabilității, focalizării, angajamentului, voinței, cu alte cuvinte cu acele aspecte pe care majoritatea oamenilor le găsesc nespus de dificile.” pg.143
  • ”Acum că ai purificat al doilea nivel și ai realizat conexiunea cu ceilalți, atenția ta a dobândit libertatea de a se orienta către scopuri înalte. Îți va fi mult mai ușor să iei în considerație și nevoile celorlalți, cu toate că altruismul real nu se manifestă pe al treilea nivel. Sinele tău primar încă deține controlul, dar este mai disciplinat. Poți realiza unele lucruri pentru ceilalți, dar nu din iubire, ci din datorie și responsabilitate. Iubirea te ocolește încă.” pg.144
  • ”-Vrei să spui că nu pot iubi cu adevărat? , -Sunt multe feluri de a iubi, așa cum sunt multe feluri de muzică sau filme…Există iubirea specifică primului nivel, care se limitează la interacțiunea sexuală primitivă, poate chiar abuzivă. Există dragostea specifică nivelului al doilea, orientată către plăcere, în care partenerul este de asemenea luat în considerare. Și există dragostea de pe al treilea nivel, o practică sexuală conștientă vecină cu arta.” pg.144
  • ” –Eu te-am întrebat de iubire și tu continui să îmi vorbești despre sex. –Până atingi nivelul de conștiință specific nivelului al patrulea, totul se rezumă la atât… Până când conștiința ta nu se stabilizează pe nivelul al patrulea, al inimii, motivațiile tale se vor reduce în esență la a-ți servi propriul sine. Toți suntem centrați în propriul sine, problema este în care sine? Pe Sinele Primar, pe Sinele Conștient sau pe Sinele Superior? Pe măsură ce nivelul tău de conștiință se ridică de pe al treilea pe al patrulea nivel, vei experimenta un mod diferit de viață, vei începe să exiști ca Sine Superior în lume.” pg.144
  • ”Cu toate că am purificat multe aspecte de pe al treilea nivel și am dovedit suficinetă disciplină, focalizare și autocontrol pentru a găsi și chiar a trece dincolo de ușa de pe nivelul al patrulea, viziunea mea se oprea aici.” 149
  • ”- Ești pregătit să pătrunzi în realitatea celui de al patrulea nivel, lucru care se poate petrece în orice moment. Dar vezi tu, Marele Salt presupune ca Sinele Conștient, egoul din el, să își piardă puterea de care ești atașat acum. Ea te trage înapoi. ” pg.149

 

REZUMAT DE INTROSPECȚIE

Nivel 3:  preocuparea prioritară instinctuală –instinctul de a acționa, preocuparea pentru acumularea de putere și control

Nivel 3: nivelul puterii personale din spirit –Emoții primare în dereglarea nivelului 3: mânia (tensiunea), mândria, aroganța, vanitatea

1.faza de acumulare:

-preocuparea prioritară este acumularea de putere asupra altora

-caută să obțină prosperitate din tiranizarea altora

-plăcerea de a conduce, de a controla, plăcerea pentru puterea asupra altora

-obsesia muncilor sau acțiunilor din care nu te poți opri

-efortul depus pentru a împlini anumite obsesii forțând vitalul peste măsură

2.faza de alunecare în partea întunecată:

-sentimentul definitoriu este: FURIA care nefiind eliminată conduce la instalarea OBSESIEI

 

Emoțiile de pe nivelul 3:

1: mândria, măreția (admirarea intensă a propriei persoane, narcisism) –conduce la: deranj, ofensă, jignire, indispoziție în interacțiunea cu ceilalți

2: vanitate, aroganță –conduc la: enervare, ură, răzbunare, furie, intoleranță, exercitarea puterii asupra altora, control (atac darkside asupra oamenilor, vietăților, plantelor, lucrurilor); cei care se manifestă des cu emoțiile de la acest punct devin tirani pentru cei din jur.

 

Curățirea naturii interioare masculine

Natura interioară feminină vs Natura interioară masculină:

-natura feminină este legată de sensibilitatea manifestării sufletului, de exteriorizarea lui prin energia feminină

-natura masculină este legată de centrarea în spirit, care să ne țină ferm ancorați în esență noastră pentru a nu ne pierde de suflet

-feminitatea este o exterioarizare frumoasă, candidă, inocentă, visătoare în magia nemanifestatului care are prospețimea tinereții

-masculinitatea este o interiorizare a calmului forței masculine, a puterii personale, a disciplinei și voinței, extrase din unitatea de spirit, din forța de spirit

-masculinitatea este o disciplină nestrămutată a calmului centrării în spirit, în libertatea fără limite a spiritului

-avem nevoie de amândouă aspectele feminin-masculin în pefectă armonie pentru a fi puri funcțional; stare androginală

-împreună, natura feminină și natura masculină se completează perfect

-feminitatea trebuie calibrată prin centrarea în simplitatea de suflet, în curajul de ”a ieși cu sufletul pe afară”, de a-i da libertatea

-masculinitatea trebuie calibrată prin curățirea de încrâncenare, și plonjarea în calmul disciplinei centrării în spirit astfel încât natura feminină și sufletul să fie perfect libere și destinse

-feminitatea pe vibrație înaltă este rafinată și suavă ca un cântec suav; masculinitatea este o vibrație gravă, învăluitoare, aducând calm profund

-feminitatea aduce sensibilitate pentru armonie și frumos, veselie, joacă; masculinitatea aduce sobrietate, calm

-feminitatea conține natura de suflet, sensibilitatea de suflet; natura masculină este ceea ce devenim prin centrarea în spirit, prin acumulare de evoluție spirituală

-masculinitatea dereglată poate să respingă natura feminină deoarece o consideră prea slabă și vulnerabilă, și atunci îi blochează manifestarea.

 

PREMISELE TRECERII PE NIVELUL 4

CEI TREI SINE ÎN ARMONIE FUNCȚIONALĂ

Funcțional, ca spirit, ar trebui să fim astfel:

  • Sinele Conștinent , vizând conștiența clară a clipei acum, face conexiunea conștientă cu înțelepciunea Sinelui Superior, aduce focus conștient pe ce trebuie văzut în clipa prezentă. El este ”bruiat” de către ego care atrage conștiența asupra lui cât mai prioritar. Prin evitarea gândurilor și a proiecțiilor mentale, egoul va fi evitat și rămâne doar clipa conștientă prezentă.
  • Sinele Copil, este copilul din suflet, este sensibilitatea sufletului, este sufletul! El se joacă cu și în armonia universului . Numai el poate, dintre cei trei sine, să danseze, să simtă subtil universul și să comunice subtil cu el, numai el poate să râdă și cânte pe frecvența armoniei universului, pentru că aceasta este menirea lui naturală! În acest fel, branșează la energiile pozitive, hrănitoare, mintea, sufletul și corpul. Mintea se destinde atunci și cade în pace, sufletul exaltă de fericire, corpul se destinde și hănește meridianele cu energia pură a naturii.

Dintre cei trei sine, Sinele Copil este cel care acționează în noi. Sinele Conștient nu acționează ci ”clipește” și aduce conștiența clipei, iar Sinele Superioar este cel care veghează.

În Sinele Copil sunt toate aspectele puse în balanță, și cele pozitive dar și cele negative.

  • Sinele Superior, este înțeleptul care veghează. El este ”creierul” superior (superior minții egoului), este martorul, clarvăzătorul, cel tăcut, cel pașnic, cel înțelegător, cel iertător și iubitor al celorlalți sine.

Sufletul Copil, este exteriorizarea, este exprimarea sufletului fiecăruia dintre noi și a corpului.

Sinele Superior este exteriorizarea și reflectarea experienței divine directe, cu nematerialul, cu nemanifestatul în lumea fizică. Este divinitatea, este atingerea intuiției, a misterelor universuluui.

Sinele Conștient le unește pe acestea două în clipa conștientă, potențându-le reciproc, determinându-le armonizarea.

 

IUBIREA

Iubirea este trăită de către Sufletul de Copil, cu suflet de copil îndrăgostit de viață ”până peste urechi”, visând iubire, dansând în suflet, dar dorind manifestarea fizică spre deosebire de Sinele Superior care niciodată cu atinge manifestarea fizică ci se raportează întotdeauna la divin, pur, neatins. Sufletul de Copil iubește manifestarea, tânjește după ea, plângând ca un copil răsfățat, urlând și cauzând durere fizică corpului și sufletului.

Sufletul de copil poate trăi iubirea manifestată, în suflet și în corp. Numai el poate acest lucru dintre cele 3 sine și aceasta este natura lucrurilor.

Sufletul de copil este cel care se îndrăgostește, dintre toate cele trei sine și iubește dincolo de rațiune și de voință, chiar dincolo de orice control (specifice Sinelui conștient).

Se îndrăgostește atât cât are curajul să-și dea drumul fără a pune frâna Sinelui conștient, atât cât are dorința de a se umple cu dragoste de viață, atât cât are curiozitatea și uimirea de a explora magia îndrăgostelii și de a se lăsa pătruns ”până în măduva oaselor” așa cum numai îndrăgosteala poate să o facă. Așa știe Sufletul de copil să iubească, apoi umplut cu această energie magică, cu acest ”praf al zânelor„ , începe să plutească de nu mai atinge pământul.

Ceea ce menține la nivel de vibrație joasă această iubire a Sufletului de copil, este dorința de a atinge, de a poseda ceea ce iubește, de a păstra iubirea în manifestat și a tânji după manifestat. O dată atins manifestatul, sau o dată ce iubirea este îndretată spre a se împlini în manifestare (în loc de a o împlini în vibrație divină, de a o întoarce către puritatea divină și a o menține acolo neatinsă de manifestat), se va încărca cu emoțiile manifestării, cu: durere, suferința de a depinde de cel iubit pentru a putea iubi, tânjeală, neîmplinire, frustrare, frica de a pierde pe cel față de care simte iubire, etc. Acest lucru va determina scăderea frecvenței de vibrație, va aduce impuritate care va otrăvi sufletul și va suferi sufletul.

Ceea ce are de învățat și de făcut Sinele copil pentru a păstra în suflet neatinsă iubirea, este de a preda iubirea Sinelui superior, de a se preda cu totul Sinelui superior. Sufletul de copil trebuie să se predea Sinelui superior, renunțând la răsfățul de a experimenta viața numai cum vrea el, la răzvrătirea de a se revolta fără a ține seama că face parte dintr-o armonie funcțională, a celor trei sine și fără a se subordona acesteia.

Sinele copil trebuie să renunțe la a poseda cum vrea el iubirea acumulată prin îndrăgosteală, să o predea cu supunere Sinelui superior, acceptând pe Sinele superior ca tutore care va prelua comanda asupra iubirii și asupra situației create de pe un nivel de înțelegere mult superior, în conexiune directă cu puritatea divină, cu voința Puterii care ne conduce destinul.

În acel moment, Sinele superior va transforma energiile decăzute în rafinate, și iubirea în iubire de divin. O va transforma din iubire în manifestat, în iubire de nemanifestat pur și neatins. Totul va intra pe un făgaș normal de armonie, de liniștire, de frumusețe. Sinele superior luminează totul transformând în pur.

În momentul în care Sinele copil se îndrăgostește, în monetul în care iubește, iubește sufletul nostru și iubește corpul nostru dincolo de rațiuni și alegeri conștiente, iubește viața dincolo de voința proprie care ar putea fi lucidă și l-ar putea ”salva” de a face ”sacrificiul din iubire” în care se avântă Sufletul de copil ca un copil naiv.

 

Sacrificiul din iubire, este ceva fals. Energia iubirii înalță, energia sacrificiului coboară vibrațiile și expune la riscul de pierdere a sufletului. Nu este corect să te sacrifici din motivul iubirii!

Iubirea nu se poate sacrifica pe sine, nu cere renunțarea la propria ființă în favoarea a altceva, nu cere renunțarea la suflet! Iubirea umple, împlinește și înalță în divin. La atât se limitează ”sarcina” ei.

Sacrificiul te angajează pe o altă direcție în care tragi, faci efort, te implici în manifestat până descoperi că ți-a scăzut energia, vibrația, sănătatea și fericirea. Nu te mai poate hrăni ceea ce îți făcea bine, te îmbolnăvești, și cel mai rău este că te pierzi de sufletul tău.

Sacrificiul înseamnă să te predai dincolo de limitele tale de armonie, dincolo de limitele de integritate psihică și fizică, dincolo de limitele de libertate. Este o renunțare la libertate, deoarece te subjugi la altceva.

Voința. Iubește sufletul, iubește corpul și singura parte liberă din noi este voința. Voința este cea care poate să acționeze alegând conștient ceea ce este bine de ceea ce este rău pentru ființa noastră, altfel Sufletul de copil se avântă inconștient, din iubire, în situații care îi pot fi fatale.

Toate cele trei sine sunt ale noastre, sunt bune, avem nevoie de toate trei și nu trebuiesc obstrucționate în nici un mod din funcționarea lor firească. Doar voința este necesar să intervină atunci când Sufletul copil este agățat cu disperare de manifestare, deoarece începe să facă rău ființei generale, întregului.

Dăruirea. Sacrificiul este confundat cu dăruirea. Dăruirea presupune deschiderea sufletului către ceva sau cineva. Este un gest de voință înălțător, făcut de suflet. Dăruirea este un gest al sufletului. De aici expesia ”a  dărui din suflet”. Sufletul poate decide să facă acest gest pentru ceva sau pentru cineva. Atunci când dăruiește, sufletul se deschide ca și cum ”deschide ochii„ pentru a vedea frumusețea. Și întotdeauna vede numai frumusețe. Este o frumusețe ce izvorăște din dragoste sufletească, care înglobează toate atributele superioare ce vin din Sinele superior: bunătate, blândețe, bunăvoință, răbdare, iertare, lumină de suflet, dragoste pentru frumusețe și armonie, pentru pace și liniște, dragoste și comuniune de suflet cu natura și spiritul ființelor nu cu ceea ce reprezintă ele în această lume, ci cu esența lor.

 

Sacrificiul vs. Dăruirea –Concluzii:

-dăruirea nu iasă niciodată din limitele armoniei sufeltului și nu renunță niciodată la libertatea spiritului deoarece nu se supune nimănui, ci dăruiește suflet

-sacrificiul renunță la orice, se sacrifică pe sine, numai pentru a fi pe plac (își ”vinde sufletul”)

-dăruirea se manifestă numai în limitele unei energii pure, înălțătoare, în armonie cu sufletul, cu bunăstarea fizică și psihică

-sacrificiul începe manifestarea prin avânt dincolo de limitele libertății spiritului; este o angajare în sclavie față de cineva sau ceva prin renunțare la propria libertate; sacrificiul trece peste limitele de pierdere a bunăstării fizice și psihice pe care le neglijează, decăzând gradat tot mai mult; este o pervertire și este încărcat cu frica și suferința de pierdere

-dăruirea o facem oricând deoarece ne simțim fericiți, deoarece ne încarcă și ne simțim bine; ea nu forțează nota și nu dorește nimic pentru ea

-dăruirea încarcă sufletul, sacrificiul golește sufletul

-dăruirea nu presupune nici un risc

-sacrificiul începe, continuă și se termină cu risc

-dăruirea nu cere nimic în schimb, sacrificiul cere totul

Atunci când ceva nu se potrivește cu ceea ce ne dorim, cu ceea ce ne face bine și ne încarcă, este necesar să ne oprim o clipă și să înțelegem, să acceptăm că în acel moment mai mult nu se poate și doar atât ne este dat de către Puterea ce ne conduce destinul. Aceasta este limita dăruirii și dincolo de această limită începe sacrificiul. Acolo unde ”nu se poate baga„ dăruirea , intră în acțiune sacrificiul.

 

CURĂȚIREA

Din cauza faptului că Sinele copil este răsfățat în a nu se supune armoniei funcționale cu ceilalți sine, nepredând Sinelui superior comanda atunci când este necesar, când se cere, conducându-ne astfel în excese, în dezechilibre fizice și psihice, în durere și suferință, în sacrificiu, din acest motiv tragem imediat concluzia că este necesar să sancționăm manifestarea Sinelui copil, a sufletului de copil. Am interzis manifestarea Sinelui copil, a sufletului, a frumuseții, iubirii de viață, am interzis branșarea la natură, la sursa de hrană și bunăstare.

Simultan s-a sărăcit și manifestarea Sinelui superior. Desigur putem antrena Sinele superior prin spiritualitate și chiar crește spiritual. Maturitatea unui spirit constă din evoluția spirituală realizată de-a lungul vieții, obținând evoluția Sinelui Superior. Aunci când Sinele copil este activ simultan, diferența între noi cei din urmă cu 10 ani față de prezent este făcută nu de Sinele copil care rămâne la fel în natura sa armonioasă, ci de evoluția Sinelui superior, care aduce vedere înalt spirituală. Combinația ideală funcțional, este un Sine superior evoluat îmbrățișând Sinele copil plin de iubire pentru Sinele superior, manifestându-se cu dragoste de viață și hrănindu-se din conexiunea directă cu universul. Sinele conștinet fiind intensitatea clipei prezente pe care o transformă într-o experiență și amintire de neuitat care va fi păstrată în suflet.

Când acceptăm activarea sensibilității și bucuriei de viață a Sinelui/Sufletului de copil, totul prinde culoare, ”roșeață în obraji„ , totul devine o hrană de suflet din abundență, și toate structurile corpului și sufletului sunt hrănite din abundență.

Singura problemă care poate să apară în această situație ideală de funcționare, evolutivă în spirit, este impuritatea Sinelui copil care a trăit și văzut prea multe de-a lungul vieții, s-a încărcat cu lucruri urâte, s-a impurificat și dezechilirat. Singura acțiune posibilă pentru a îndepărta acest dezechilibru constă în predarea Sinelui copil înțeleptului Sine superior. După ce Sinele copil se va preda în brațele blânde, iubitoare și cu căldură protectoare a Sinelui superior, atunci Sinele copil ”cu muci la nas și lacrimi în ochi” se va cuibări în brațele lui blânde, la pieptul lui cald de lumină divină și îi va povesti câte lucruri rele a văzut și trăit, descărcându-se astfel de tot ceea ce a acumulat urât.

Acesta este momentul de descărcare a impurităților acumulate în Sinele copil, care îl împiedicau să fie funcțional!  Descărcându-se intră perfect în armonie funcțională cu Sinele superior și cu Sinele conștient, și de atunci înainte poate să se manifeste liber în lume, să trăiască cu iubire de viață așa cum numai el știe să o facă, dar în permanentă colaborare, uniune-funcțională  cu Sinele superior -care supervizează, rafinează și înalță în puritate- și cu Sinele conștient care ”punctează” clipa conștientă transformănd-o în nemuritoare.

 

Sufletul copil trebuie curățat de sacrificiu și învățat numai să dăruiască.

Trebuie curățat de răutatea pe care o are atunci când nu obține ceea ce dorește, deoarece îndreapta răutatea asupra psihicului și corpului cauzând boală.

Trebuie curățat de dorința de a poseda materialitatea și lăsată portiță Sinelui superior să decidă ca înțelept, deoarece el niciodată nu alege materialitatea ci alege întotdeauna frumusețea și armonia în puritate.

Trebuie curățat de ”a dori ceva”, deoarece dorește pentru El-egoul.

Sufletului copil îi place ”să guste” ceea ce simte și visează ceea ce gustă, iar acest lucru stă în firea naturii sale. Dar nu poate să dorească să posede ceea ce gustă. Aici greșește.

Simțurile naturale ale Sinelui copil, se limitează la: a simți, a gusta, a visa, a iubi, a dărui, a deschide sufletul, a zbura cu ”praf de zâne” în suflet; a vorbi cu sufletul naturii, cu sufletul plantelor , al insectelor, stelelor, lunii, soarelui, vântului, apei, ierbii, frunzelor, pământului, pomilor, munților, mării… Are discuții lungi și interminabile cu toate acestea (pe care le putem auzi numai dacă renunțăm la dialogul interior și la proiecții). Și toate îl învață să existe magic așa cum îi este natura, pentru că el este aidoma lor, același suflet, același aluat, același ”sânge”, același spirit viu care le animă pe toate. Sinele copil trăiește viu.

 

Sinele copil nu trăiește proiecții. Proiecțiile sunt fals create, în mod forțat. știm că sunt false și nu există. Un  înțelept spunea despre proiecții că sunt ”false momente de conștientizare” furnizate de către entități exteriorre spiritului nostru, cu unicul scop de a ne sustrage energie.

Dialogul interior este o proiecție. Egoul este un continuu dialog interior, este o falsă proiecție despre noi fără a fi noi. Nu știu cine este în acea oglidă a proiecției, dar cu siguranță nu este nici Sinele superior, nici Sinele copil sau conștient. Ele nu se pot reflecta în proiecții, ele sunt și atât. Ceea ce este cu adevărat ființează viu, iar ceea ce nu ființează viu este necesar să fie imaginat, reflectat într-o proiecție.

 

Trecerea din 24.11.2016 la alinierea vibrațiilor 5D pe Sahasrara până în 15.01.2017 reprezintă momentul de trecere la înțelegerea superioară specifică Sinelui superior în conexiune cu puritatea divină. Reprezintă predarea în brațele Sinelui superior a tot ceea ce suntem. Este o etapă de rafinare, armonizare a structurilor subtile ale ființei care se pun toate în acord. Este o etapă de purificare funcțională și armonizare a tuturor celor trei sine.  Această etapă se realizează în izolare, în tăcerea de sine, în retragerea simțurilor din manifestare. Nu trebuie să facem nimic, ci doar să observăm și să fim conștienți cum vine totul de la sine în modul cel mai fericit cu putință.

 

 

”Nu pierzi nimic atunci când nu te identifici; în schimb, te sacrifici foarte mult identificându-te (cu manifestarea). Tu alegi.”

 

~ Mooji ~

Comentariile nu sunt permise.