Înțelepciunea în citate

„Daca vrei sa trezesti intreaga omenire, atunci trezeste-te tu pe de-a-ntregul; daca vrei sa elimini suferinta din lume, atunci elimina tot ce este intunecat si negativ in tine.
Cu adevarat, cel mai mare dar pe care il ai de oferit este propria ta transformare!”

Lao Tzu
                                                                                                                                                  

”Oamenii petrec prea mult timp dând o atenţie exagerată persoanei şi pasiunilor lor. Ce risipă e să dedici atâta energie şlefuirii permanente a acestui corp, a acestei case şi acestor bunuri personale, care în foarte scurt timp trebuie să fie abandonate pe vecie!”    

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”Nu poţi să-l iubeşti pe Dumnezeu şi în acelaşi timp să fii rău cu oamenii din jurul tău. Nu poţi să-L iubeşti şi totuşi în inima ta să mai existe ură. Modul în care te comporţi cu ceilaţi reflectă starea ta de conştiinţă şi condiţionările tale.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”Nu e uşor să fii spiritual, însă este foarte uşor dacă eşti dispus să urmezi câteva reguli. Începe prin a-ţi simplifica viaţa. Apoi, rămâi întrucâtva la distanţă de alţii. Dacă vrei să Îl găseşti pe Dumnezeu, nu te implica prea mult în societatea mondenă. Eu unul, mă amestec puţin cu lumea. Când sunt singur, rămân centrat în Sine. De multe ori le-am spus oamenilor: „Izolarea este preţul măreţiei”.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”Karma rea este cea care îi duce pe oameni înapoi în lume. Totuşi, Dumnezeu îi dă fiecăruia o şansă să rupă legăturile karmice. Puteţi să o faceţi. Toată lumea poate. Problema e că foarte puţini fac efortul.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”De obicei ştiu când Dumnezeu vrea ca eu să salvez pe cineva. Atunci manifest un interes deosebit. Dacă acea persoană nu răspunde, accept acest lucru ca fiind voinţa lui Dumnezeu. Dar dacă persoana acceptă ajutorul pe care Dumnezeu i-l dă prin mine, ştiu că va fi salvată. Dumnezeu vorbeşte prin cei care Îl iubesc în mod nevinovat şi I s-au predat în întregime. Totuşi, sfârşitul poveştii fiecărui om depinde de el însuşi. Toţi oamenii au dreptul sacru la liber-arbitru.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”Când ai gânduri bune, Kundalini începe automat să se deplaseze în sus. Când ai gânduri rele, ea se deplasează în jos. Când urăşti pe alţii sau gândeşti rău despre ei, Kundalini se deplasează în jos. Iar când iubeşti pe alţii sau gândeşti bine despre ei, se deplasează în sus. Kundalini nu este deşteptată doar de tehnicile yoga.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”Dacă îi ridicularizaţi sau judecaţi pe cei din jurul vostru, vă veţi trezi într-o zi că veţi suporta aceleaşi experienţe pe care voi, astăzi, le generaţi.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”O minunată regulă de viaţă care te va ajuta să depăşeşti numeroase situaţii dificile constă în a avea întotdeauna simţul umorului.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”Pentru ignorant, în spatele fiecărui moment de plăcere se ascunde şarpele durerii şi al suferinţei.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”Cucernicia nu trebuie etalată în public. De îndată ce o demonstraţi în exterior, i-aţi pus capăt. Exprimarea unor astfel de sentimente, în mod deliberat, în faţa altora este o blasfemie înaintea lui Dumnezeu.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

”Dacă îi critici pe alţii, în loc să comentezi imparţial comportamentul lor, asta arată că defectele lor lucrează şi în tine. Mai mult, criticându-i pe alţii, sporeşti în tine acele defecte. Ce condamni la alţii va trebui să trăieşti tu însuţi într-o zi. Asta e legea karmică. În acest fel, oamenii învaţă să fie înţelegători cu semenii lor.”

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

Samadhi

Întunericul şi lumina s-au stins amândouă,
Aripile întristării s-au evaporat,
Bucuriile efemere au fugit ca nişte corăbii rapide,
Mirajul simţurilor nu mai există acum pentru mine.
Boală sau sănătate, ură, iubire sau moarte,
Umbre deşarte pe ecranul dualităţii – toate acestea nu mai sunt.
Sarcasmul, hohotele de râs, melancolia sumbră,
S-au topit într-un singur ocean preafericit.
Meditaţia sa, această baghetă magică,
A liniştit furtuna iluziei.
Trecutul, prezentul şi viitorul, nu sunt pentru mine
Decât un etern prezent: Sinele omniscient.
Planetele, stelele, galaxiile sau Pământul,
Mii de cratere în flăcări, cataclisme seismice
Creuzete gigantice ale creaţiei!
Gheţari de raze cosmice, fluxuri incandescente de electroni.
Gânduri ale tuturor oamenilor – trecute, prezente sau viitoare –
Fiece fir de iarbă, eu – însumi sau întreaga omenire –
Cea mai mică părticică de pulbere cosmică,
Toate acestea se revarsă etern prin Eu-l meu nou-născut,
Imens ocean – sânge al Fiinţei mele infinit dilatate!
O bucurie extatică, născută din meditaţie,
Îmi orbeşte ochii înecaţi în lacrimi.
Flacăra ta nemuritoare, beatitudine, străfulgeră
Consumându-mi lacrimile, ţesuturile, toată fiinţa!
Tu eşti eu, eu sunt Tu!
Cunoaşterea, Cunoscătorul, Cunoscutul nu sunt decât un Unic Tot!
Beţie indescriptibilă şi senină, calmă, neîncetat renăscând; viaţă eternă;
Samadhi; beatitudine dincolo de orice expresie!
Tu nu eşti o stare inconştientă,
Palid produs al unui cloroform mental;
Tu mi-ai lărgit, o Samadhi, câmpul conştiinţei
Dincolo de limitele corpului meu muritor,
Până la ultimele frontiere ale Eternului!
Acolo eu sunt oceanul cosmic,
Contemplu micul ego plutind în Mine.
Aud murmurul ultimilor atomi,
Pământul întunecat, munţii, valurile – toate devin fluide.
Duhul Sfânt suflă deasupra aburilor îndepărtându-le vălurile;
Oceanul se reduce la milioane de picături de electroni.
Şi, deodată, profund ca infinitul, sunetul tobei cosmice
Transmută razele mai puţin subtile în Lumina necreată,
Aceea a beatitudinii care pătrunde totul.
M-am născut din bucurie; trăiesc în bucurie; mă dizolv în ea
Ocean spiritual, eu beau fluviile creaţiei.
Patru văluri: solidul, lichidul, vaporii, lumina,
Se ridică.
Eu însumi sunt una cu Marele Eu.
Adio, efemere umbre ale amintirii muritoare.
Cerul, spiritului meu este imaculat,
Fie deasupra, dedesubtul sau înaintea mea.
Nu mai formez decât o singură rază cu eternitatea.
Bucuria mea, uşoară ca un balon, a străpuns norii,
Iată-mă devenit Oceanul bucuriei prin excelenţă!

Paramahansa Yogananda

                                                                                                                                               

Reduce interesele și activitățile la strictul necesar pentru tine și persoanele aflate în grija ta. Economisește-ți toată energia și timpul pentru a dărma peretele pe care mintea l-a construit in jurul tău.

~ Sri Nisargadatta Maharaj, Eu Sunt Acela