Obiectul și valoarea contractului constă în predarea cursului de Dezvoltare personală și practică exerciții Hatha Yoga.

1) Durata cursului este de 6 luni, constând în 60 de ore predate în cadrul a 24 de întâlniri, săptămânale;

2) O ședință de curs durează 2,30 ore, cuprinzând practică exerciții Hatha Yoga și teorie de dezvoltare personală;

Prețul cursului este de 600 lei, respectiv 100 lei/lună de achitat în 6 rate lunare, din 4 în 4 ședințe. Neachitarea ratelor lunare pentru fiecare 4 ședințe de curs, dă dreptul instructorului să rezilieze contractul și să elimine persoana de la curs.

 

Declarație pe proprie răspundere: Prin semnarea Formularului de înscriere Cursantul își asumă răspunderea pentru practica exercițiilor Hatha Yoga în limitele și conform indicațiilor medicului specialist în evidența căruia se află dacă este cazul și de a aduce la cunoștință instructorului acest lucru (afecțiuni cardiace, infarct, anevrism, atac cerebral, hipertensiune accentuată și sub tratament, afecțiuni cerebrale, afecțiuni psihice, afecțiuni cronice, intervenții chirurgicale, afecțiuni osoase,, afecțiuni ale glandei tiroide, hernie de disc, etc.).

 

DISCIPLINA DE PRACTICĂ PE PERIOADA CURSULUI

1) Înscrierile se realizează online completând Formularul de înscriere sau direct la sală la ședința de deschidere a noii grupe. înscrierile direct la sală, se fac în limita locurilor rămase disponibile, prioritate având formularele de înscriere online. Vârsta minimă de practică este de la 18 ani.

2) Întârziații. Cei care nu reușesc să participe la ședința de deschidere, se pot înscrie dacă mai sunt locuri disponibile, cu condiția de a nu fi prea avansat cursul în momentul opțiunii de înscriere, cu condiția achitării la zi a taxelor de curs, de la începutul cursului, și cu condiția recuperării ședințelor de la care au absentat, cu scopul de a cumula numărul de ore de practică la nivelul de lucru al grupei.

3) Echipamentul de practică. Este necesară o ținută lejeră din bumbac (exclus blugii) inclusiv la ședința de deschidere, o păturică de o persoană care va fi pusă peste izoprenul din sală, și o sticlă de apă. Nu este necesară încălțăminte! Accesul în sala de practică se face fără încălțăminte! Yoga se practică fără încălțăminte, doar cu șosete sau cu tălpile goale. Sala este dotată cu mochetă și izoprene de parctică pentru fiecare cursant, pe acestea realizându-se exercițiile yoga.

4) ședința de deschidere a unei noi grupe este gratuită. La ședința de deschidere a unei noi grupe cursanții beneficiază de toate informațiile necesare, și de o demonstrație practică a exercițiilor de încălzire și relaxare.

5) Desfășurarea cursurilor. Cursurile se vor desfășura în sala special amenajată a Clubului Naturalis Yoga din Deva, strada Oituz, nr.6A.

6) Curățenia în sală. Este necesar ca fiecare cursant să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursului. Să utilizeze bunurile din dotarea sălii de curs evitând deteriorarea, distrugerea sau înstrăinarea.

7) Practica. Este necesară practica săptămânală ! Yoga se practică cel puțin o dată pe săptămână, deoarece se bazează pe principiul acumulării (vezi cărți de specialitate). Din acest motiv trebuie recuperată partea practică în situația absentării. La începutul practicii yoga se deblochează canalele energetice înfundate și se repară corpul. Orice întrerupere a practicii săptămânale pe perioada cursului, determină acumularea blocajelor, astfel încât cursantul va fi îngreunat în practică și nu va putea menține ritmul în grupa sa.

8) Întreruperea practicii. La 4 absențe nerecuperate instructorul poate cere întreruperea cursului din motiv de nefrecventare sau retrogradarea la o grupă mai mică care va începe în perioada următoare.

9) Recuperarea absențelor. Pe măsura realizării absențelor de la sală este necesară recuperarea lor pentru acumularea orelor de practică la nivelul de lucru al grupei. Până la finalizarea cursului trebuie recuperate toate ședințele absentate! În săptămâna în care se face recuperarea, este obligatorie în primul rând participarea la ședința de curs curentă, pentru a nu se acumula noi absentări. În cazul în care știe că va absenta, cursantul va anunța instructorul prin sms.

10) Interdicții. Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul cursului, vorbitul la telefon sau consultarea telefonului. Este interzisă gălăgia, zgomotele sau vorbitul în timpul execuțiilor. Yoga se execută în tăcere și interiorizare! Este interzisă acumularea a mai mult de 4 absențe nerecuperate! Este interzisă execuția exercițiilor pentru care persoana are contraindicații de practică, contraindicații specificate în materialul de predare. Este necesar să anunțe instructorul în privința bolilor sale sau a restricțiilor medicale impuse de starea de sănătate și de către medic. Este interzisă practica incorectă a exercițiilor yoga. Este interzisă practica exercițiilor fără a ține cont de indicațiile instructorului. Este interzisă intrarea în sală cu încălțăminte.

11) Continuarea practicii la club. După terminarea cursului, persoanele doritoare pot continua practica în alte grupe avansate, beneficiind de predarea unor noi exerciții de complexitate mai mare. Persoanele care după terminarea cursului doresc să continue practica de asane în cadrul Clubului Naturalis Yoga, pentru a intra la club este necesar:

-să aibe efectuate numărul de ore de practică din cadrul cursului, respectiv 60 ore

-să nu aibe nici o absență la finalul cursului (să fie toate absesnțele recuperate pe perioada cursului)

-să aibe achitate la zi taxele de curs.

12) Persoanele care nu doresc să continue practica pe club după terminarea cursului. Acestor persoane ca și celorlalte persoane din grupă, le este pusă la dispoziție pe perioada celor 6 luni, posibilitatea recuperării ședințelor la care au absentat și care au fost achitate. După ulima ședință de curs, nu le mai este permisă posibilitatea de recuperare.

13) Materiale de curs. Cursanților li se pun la dispoziție materiale listate pentru exercițiile yoga, acces online la modulele de teorie discutate în sală cu posibilitate de listare și acces online la ședințe audio cu exercițiile predate la zi pentru a încuraja practica suplimentară în afara sălii.

14) Dreptul de proprietate și copyright. Fiecare cursant trebuie să respecte legislația în vigoare privind dreptul de copyright, proprietate intelectuală și confidențialitatea materialelor prezentate la curs și a parolelor de care beneficiază pentru vizualizarea cursurilor direct de pe site-ul clubului: www.naturalis-yoga.ro.

15) Întreruperea cursului. Cursantul poate renunța oricând la curs, fără obligații de plată suplimentară. În momentul în care anunță întreruperea i se aduce la cunoștință câte ședințe mai are de efectuat din taxa de curs lunară achitată, și va alege dacă dorește sau nu să efectueze ședințele achitate înainte de a se retrage.

16) Reîntoarcerea la club. În cazul în care cursantul este nevoit să întrerupă practica din motive personale, el poate să revină dacă dorește după un timp. Va discuta cu instructorul varianta posibilă de asimilare în cadrul unei noi grupe de practică.