Club Naturalis Yoga

Centru de LINIȘTE, ARMONIE, TINEREȚE ȘI SĂNĂTATE, acreditare Yoga Alliance

Curs

 

Durata cursului. Durata unei ședințe de yoga este de 2 ore și cuprinde: 1,30 ore de practică exerciții Hatha Yoga și o jumătate de oră teorie de dezvoltare personală pe o durată de 6 luni.(discuții despre centrii de forță, energiile personale, ego, frici, întărirea ființei, acumularea liniștii și echilibrului interior, etc.). După parcurgerea celor 6 luni de practică yoga, cei care doresc să continue practica exercițiilor Hatha Yoga la club, vor trece în alte grupe în care vor beneficia de predarea și practica de noi exerciții având o complexitate mai mare.

Prețul cursului este de 120 lei/4 ședințe/lună.

Înscrierile se realizează online completând Formularul de înscriere sau direct la sală la ședința de deschidere a noii grupe. Înscrierile direct la sală, se fac în limita locurilor rămase disponibile, prioritate având formularele de înscriere online.

Întârziații. Cei care nu reușesc să participe la ședința de deschidere și ne contactează mai tărziu, se pot înscrie dacă mai sunt locuri disponibile în grupă, cu condiția achitării la zi a taxelor la nivelul grupei, a recuperării ședințelor de la care au absentat, cu scopul de a acumula ore de practică care să îi aducă la nivelul grupei.

Echipamentul de practică. Este necesară o ținută lejeră sau sport (exclus blugii) inclusiv la ședința de deschidere, o păturică de o persoană care va fi pusă peste izoprenul din sală, și o sticlă de apă. Nu este necesară încălțăminte! Yoga se practică fără încălțăminte, ci cu șosete sau cu tălpile goale. Sala este dotată cu izoprene de parctică pentru fiecare cursant, pe acestea realizându-se exercițiile yoga.

Ședința de deschidere a unei noi grupe este gratuită. La ședința de deschidere a unei noi grupe veți beneficia de toate informațiile de care aveți nevoie, cât și de o demonstrație practică a exercițiilor de încălzire și relaxarea yoghină completă.

Cursurile se vor desfășura în sala special amenajată a Clubului Naturalis Yoga din Deva.

 

DISCIPLINA DE PRACTICĂ

 

1) Înscrierile se realizează online completând Formularul de înscriere sau direct la sală la ședința de deschidere a noii grupe. Înscrierile direct la sală, se fac în limita locurilor rămase disponibile, prioritate având formularele de înscriere online. Vârsta minimă de practică este de la 18 ani.

2) Întârziații. Cei care nu reușesc să participe la ședința de deschidere, se pot înscrie dacă mai sunt locuri disponibile, cu condiția de a nu fi prea avansat cursul în momentul opțiunii de înscriere, cu condiția achitării la zi a taxelor de curs, de la începutul cursului, și cu condiția recuperării ședințelor de la care au absentat, cu scopul de a acumula numărul de ore de practică la nivelul de lucru al grupei.

3) Echipamentul de practică. Este necesară o ținută lejeră din bumbac (exclus blugii) inclusiv la ședința de deschidere, o păturică de o persoană care va fi pusă peste izoprenul din sală, și o sticlă de apă. Nu este necesară încălțăminte! Accesul în sala de practică se face fără încălțăminte! Yoga se practică fără încălțăminte, doar cu șosete sau cu tălpile goale. Sala este dotată cu izoprene de practică pentru fiecare cursant, pe acestea realizându-se exercițiile yoga.

4) Ședința de deschidere a unei noi grupe este gratuită. La ședința de deschidere a unei noi grupe cursanții beneficiază de toate informațiile necesare, și de o demonstrație practică a exercițiilor de încălzire și relaxare.

5) Desfășurarea cursurilor. Cursurile se vor desfășura în sala special amenajată a Clubului Naturalis Yoga din Deva.

6) Curățenia în sală. Este necesar ca fiecare cursant să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursului. Să utilizeze bunurile din dotarea sălii de curs evitând deteriorarea, distrugerea sau înstrăinarea.

7)  Practica. Este necesară practica săptămânală! Yoga se practică cel puțin o dată pe săptămană, deoarece se bazează pe principiul acumulării (vezi cărți de specialitate). Din acest motiv trebuie recuperată partea practică în situația absentării. La începutul practicii yoga, se deblochează canalele energetice înfundate și se repară corpul. Orice întrerupere a practicii săptămânale în perioada cursului, determină acumularea blocajelor, persoana va fi îngreunată în practică și nu va putea menține ritmul cu grupa sa.

8)  Întreruperea practicii. La mai mult de 4 absențe nerecuperate instructorul poate cere întreruperea cursului din motiv de nefrecventare sau retrogradarea la o grupă mai mică.

9) Recuperarea absențelor. Pe măsura absentării la ședințele de practică este necesară recuperarea orelor de practică pentru readucerea la nivelul de lucru al grupei. Până la finalizarea cursului trebuie recuperate toate ședințele absentate. În săptămâna în care se face recuperarea, este obligatorie în primul rând participarea la ședința de curs curentă, pentru a nu se acumula noi absentări. În cazul în care cursantul știe că va absenta va anunța instructorul prin sms.

10) Interdicții.

10.1 Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul ședinței de yoga, vorbitul la telefon sau consultarea telefonului. Ședințele de yoga sunt astfel conduse încât se urmărește acumularea tăcerii interioare, a liniștii și decuplarea de la agitația cotidiană.

10.2 Este interzisă gălăgia, zgomotele sau vorbitul în timpul ședinței de yoga. Yoga se execută în tăcere și interiorizare.

10.3 Este interzisă acumularea a mai mult de 4 absențe nerecuperate, deoarece cursantul își pierde condiția de practică.

10.4 Este interzisă execuția exercițiilor contraindicate a fi executate în cazul anumitor boli specificate de către instructorul de sală. Există riscul amplificării anumitor afecțiuni în execuția unor exerciții care vor fi semnalate și discutate în sală. De asemenea există posibilitatea de a executa aceste exerciții cu moderație și într-o formă ușor diferită, indicată de către instructorul de sală care va urmări evoluția prin practica în sallă spre remediere și însănătoșire.

10.5 Este interzisă practica exercițiilor fără a anunța bolile și restricțiilwe medicale. Este necesar să anunțe instructorul în privința bolilor sale sau a restricțiilor medicale impuse de starea de sănătate și de către medic.

10.6 Este interzisă practica incorectă a exercițiilor yoga sau după presupuneri sau după indicații primite din altă parte decât de la instructorul de sală.

10.7 Este interzisă practica exercițiilor fără a ține cont de indicațiile instructorului.

10.8 Este interzisă intrarea în sală cu încălțăminte.

10.9 Este interzisă intrarea în sală în timpul interiorizării, a conștientizării, a meditației, a stării de tăcere.

10.10 Nu se fac exerciții fără a avea efectuate exercițiile de încălzire și nu se pleacă mai repede de la sală decât după realizarea la final a relaxării yoghine complete. Teoria nu este obligatorie. Persoanele care intră în sală cu întârziere este necesar să realizeze individual exercițiile de încălzire înainte de a începe practica exercițiilor de yoga.

11)  Continuarea practicii la club. După terminarea cursului de inițiere în practica yoga, persoanele doritoare pot continua practica în alte grupe avansate, beneficiind de predarea unor noi exerciții de complexitate mai mare. Persoanele care după terminarea cursului doresc să continue practica de asane în cadrul Clubului Naturalis Yoga, pentru a intra la club este necesar:

-să aibe efectuate numărul de ore de practică din cadrul cursului

-să nu aibe nici o absență la finalul cursului (să fie toate absențele recuperate pe perioada cursului)

-să aibe achitate la zi taxele de curs.

12) Persoanele care nu doresc să continue practica pe club după terminarea cursului. Acestor persoane ca și celorlalte persoane din grupă, le este pusă la dispoziție pe perioada celor 6 luni, posibilitatea recuperării ședințelor achitate la care au absentat. După ultima ședință de curs, nu le mai este permisă posibilitatea de recuperare deoarece se schimbă condițiile de practică.

13) Dreptul de proprietate și copyright. Fiecare cursant trebuie să respecte legislația în vigoare privind dreptul de copyright, proprietate intelectuală și confidențialitatea materialelor prezentate la curs și a parolelor de care beneficiază pentru vizualizarea cursurilor direct de pe site-ul clubului: www.naturalis-yoga.ro.

14)  Întreruperea cursului. Cursantul poate renunța oricând la curs, fără obligații de plată suplimentară. În momentul în care anunță întreruperea i se aduce la cunoștință câte ședințe mai are de efectuat din taxa de curs lunară achitată, și va alege dacă dorește sau nu să efectueze ședințele achitate înainte de a se retrage și înainte de terminarea cursului.

15)  Reîntoarcerea la club. În cazul în care cursantul este nevoit să întrerupă practica din motive personale, el poate să revină dacă dorește după un timp. Va discuta cu instructorul varianta posibilă de asimilare în cadrul unei noi grupe de practică existente.

vizitatori:
Hit Counter provided by orange county divorce attorney

Designed by adaweb