Club Naturalis Yoga

Centru de LINIȘTE, ARMONIE, TINEREȚE ȘI SĂNĂTATE, acreditare Yoga Alliance

Club NY

 

După absolvirea celor 6 luni de curs, absolvenții au posibilitatea de a practica în continuare exerciții Hatha Yoga în cadrul clubului, pentru întreținerea bunăstării fizice și psihice.

Ei vor deveni membrii ai clubului și vor primi legitimație de club, având posibilitatea de a practica în continuare, săptămânal, exerciții Hatha Yoga și de a beneficia de predarea unor noi asane de dificultate crescută.

Practica la club se face pe bază de abonament lunar, în valoare de 100 lei/lună/4 ședințe. Durata unei ședințe este de două ore și jumătate.

De asemenea vor beneficia de posibilitatea de a practica suplimentar în afara sălii prin secțiunea de practică online, care cuprinde ședințe de asane specifice nivelului de cunoaștere pentru practica la domiciliu sub îndrumare audio.

Regulament de frecventare a Clubului Naturalis Yoga

 1. Este necesară practica săptămânală ! Yoga se practică cel puțin o dată pe săptămană, deoarece se bazează pe principiul acumulării (vezi cărți de specialitate). Din acest motiv trebuie recuperată partea practică în situația absentării. Orice întrerupere a practicii săptămânale pe perioada cursului, determină acumularea blocajelor, astfel încât cursantul va stagna, va îngreuna lucrul la sală în grupa sa și va deranja grupa cu perturbările sale.
 2. Absențele se recuperează ! Practica pe club este pentru persoane care se mențin în formă bună de practică astfel încât să beneficieze de predarea de noi asane de dificultate crescută. Recuperea absențelor se face la o altă grupă de club.
 3. Practicantul trebuie să-și asume răspunderea propriilor absentări, să anunțe prin sms absentarea și să se organizeze pentru a recupera în altă zi din săptămână sau din săptămâna următoare.
 4. Este strict contraindicat ca grupele mai mici de la club să execute la sală sau acasă asane care nu le-au fost predate, dar pe care le văd executate de către grupele mai mari !
 5. Persoanele încadrate la una dintre grupele de club săptămânale vor beneficia de predarea asanelor numai la grupa din care fac parte.
 6. După o absentare de 2 ședințe consecutive sau frecventare neregulată sau absentări dese, la prima ședință după revenire cursantul va practica în principal cele 12 asane de la curs + Uddiyana Bandha. La a doua ședință se vor aborda și alte asane învățate.
 7. Persoanele care absentează mai mult de 2 ședințe consecutive, la revenire, în primele 2 sau 3 ședințe vor efectua numai numai cele 12 asane de la curs + Uddiyana Bandha, după care vor aborda asane de dificultate mai mare.
 8. Persoanele aspirante la practicarea Pranayama, le este necesară practica perseverentă pentru întărire fizică și psihică cu asane.
 9. Persoanele doresc să învețe practica pranayama, dar care au avut o frevență de practică neregulată, este necesar a începe o practică neîntreruptă de 5 luni, după care li se va preda pranayama.
 10. Dacă cunosc pranayama dar au absentat o perioadă de la sală, la revenire vor practică pranayama numai după punerea în forma fizică, energetică și mentală, de liniștire a minții, după cel puțin 3-4 ședințe.
 11. Nu este obligatorie practica pranayama! Clubul poate fi frecventat și doar pentru practica de asane în ritmul în care vă este permis.

vizitatori:
Hit Counter provided by orange county divorce attorney

Designed by adaweb